Thứ sáu, ngày 09/12/2016
  Liên hệ Sơ đổ Giới thiệu
XÂY DỰNG ĐẢNG
Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Khơi dậy tinh thần tự giác tập thể
Cập nhật ngày: 16/10/2012 07:57:19

Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015” nhấn mạnh, đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình thực hiện và là động lực khơi dậy tính tự giác của tập thể, cá nhân trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị, Ban Thường vụ các đảng bộ thành lập bộ phận giúp việc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn 4 đơn vị làm điểm chỉ đạo gồm: Đảng bộ phường 8, TP Cà Mau; Đảng bộ xã Thới Bình, huyện Thới Bình; Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo; Đảng bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh. Đồng thời các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đều chọn điểm chỉ đạo để rút kinh nghiệm nhân rộng trong toàn tỉnh.

 
 Học tập và làm theo gương Bác, đảng viên Lê Văn Phương, Trưởng ấp Đất Biển,
xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tận dụng bờ bao vuông tôm trồng hoa màu
tăng thu nhập.  Ảnh: Nguyễn Phú
Được sự chỉ đạo nghiêm túc của các cấp ủy, kết quả triển khai quán triệt Chỉ thị 03 có 31.314/32.425 đảng viên và 5.524 lượt quần chúng tham dự. Quán triệt chuyên đề “suốt đời phấn đấu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”, tác phẩm Đường Cách Mạng, Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân với 2.495 cuộc, có 30.469 đảng viên dự học, đạt 90,73 %, hơn 93.485 cán bộ và quần chúng ngoài đảng dự học.

Qua quán triệt Chỉ thị 03, học tập chuyên đề và các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, hầu hết cán bộ, đảng viên đều nhận thức và xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên để tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng phong cách làm việc, thái độ ứng xử… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng thời, nghiêm túc thực hiện nội dung quy định về những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nhiều địa phương, đơn vị đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những việc làm sáng tạo như: TP Cà Mau tổ chức Hội thi tuyên truyền viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; huyện Đầm Dơi tổ chức cuộc thi viết về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai cho hộ dân học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và mỗi hộ dân tự giác viết bản đăng ký thực hiện; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hội Nhà báo và Hội Văn học - Nghệ thuật tổ chức cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2012, có 157 tác phẩm báo chí và tác phẩm văn học, nghệ thuật của 103 tác giả trong và ngoài tỉnh gửi đến tham dự cuộc thi; 13.940 hội viên nông dân đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ; tăng cường chất lượng chuyên trang, chuyên mục học tập và làm theo Bác trên các báo, đài...

Những kết quả đạt được qua 1 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị là rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện ở các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy còn một số hạn chế. Do vậy, các cấp ủy đảng và đảng viên cần tăng cường công tác tư tưởng để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt kết quả cao hơn, thiết thực hơn.

Vấn đề then chốt là phải bám sát thực tiễn đời sống. Công tác tư tưởng nếu thoát ly khỏi hoạt động thực tiễn thì hiệu quả sẽ rất thấp, bởi vì làm tư tưởng không phải làm ở hội nghị, không thể “nói suông” mà là ở đời sống thực tiễn hằng ngày.

Tư tưởng là vấn đề cốt lõi trong đời sống tinh thần của con người. Tư tưởng luôn giữ vai trò chủ đạo chi phối mọi suy nghĩ, hành động của con người. Và công tác chính trị, tư tưởng là linh hồn của mọi công tác.

Vì vậy, đội ngũ làm công tác tư tưởng phải tăng cường tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ về đoàn kết, tương thân tương ái, về thực hành tiết kiệm, về cần cù lao động tăng gia sản xuất, về nâng cao ý thức trách nhiệm... nhằm phát huy cao độ vai trò của cán bộ, đảng viên và các lực lượng nòng cốt trong quần chúng, tăng cường sự nhất trí trong đảng, sự đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân và sự gần gũi, gắn bó giữa cán bộ, đảng viên với dân, góp phần giải quyết vấn đề bức xúc phát sinh trong cuộc sống của từng địa phương, đơn vị.

Kinh tế tăng trưởng, tiêu chí xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện, nhà ở công vụ cho giáo viên được xây dựng, trẻ em được đến trường, an ninh trật tự được giữ vững, hạn chế tai nạn giao thông, khống chế dịch bệnh, thực phẩm được an toàn... Điều đó có tác dụng to lớn hơn những hội nghị bàn về công tác tư tưởng.

Chính vì vậy, người làm công tác tư tưởng không thể đứng ngoài cuộc, phải tham gia trực tiếp vào thực tiễn, biến công tác tư tưởng thành một mắc xích, một khâu quan trọng trong cả một quy trình vận động kinh tế - xã hội của địa phương.

Cần tuyên truyền thường xuyên hơn, chất lượng hơn về nội dung tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt của chi bộ, chi đoàn, chi hội, tổ nhân nhân tự quản. Qua đó nâng cao tinh thần tự giác của mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân đăng ký học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Thời gian thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ nay đến năm 2015. Muốn có kết quả năm sau cao hơn, chất lượng hơn năm trước, rất cần vai trò kiểm tra, giám sát, đôn đốc của chi bộ, chi đoàn, chi hội, tổ nhân dân tự quản để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và nhân dân tích cực thực hiện, làm cho tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác lan tỏa rộng rãi hơn nữa trong đời sống xã hội./.

Nguyễn Hồng Vệ


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
• Kiểm tra, giám sát hiệu quả: Giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng - (16/10/2012)
• Chủ động thực hiện nghị quyết “xây dựng Đảng” - (15/10/2012)
• Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận - (14/10/2012)
• Ngành kiểm tra làm tốt vai trò kiểm tra, giám sát xây dựng nông thôn mới - (07/10/2012)
• Nâng “chất” hệ thống chính trị cơ sở - (02/10/2012)
• Ngọc Chánh: Chuyển biến từ công tác xây dựng Đảng - (29/09/2012)
• Xã Tân Thành: Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh - (12/09/2012)
• Tạ An Khương Đông: Chuyển biến sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 03 - (05/09/2012)
• Đầm Dơi: Phát huy tâm huyết và trí tuệ cán bộ hưu trí thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - (01/09/2012)
• Huyện Ngọc Hiển: Tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) - (29/08/2012)


PHÓNG SỰ ẢNH
Gốm sứ Minh Long   Ấm Chén Minh Long   Ly Thủy tinh Ocean   in hình lên ly