Thứ sáu, ngày 09/12/2016
  Liên hệ Sơ đổ Giới thiệu
TIN TRONG TỈNH
Đẩy mạnh thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”
Cập nhật ngày: 11/03/2013 07:09:49

Mục đích của “Năm kỷ cương hành chính” nhằm nâng cao chất lượng thủ tục hành chính (TTHC) trên tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước, nhất là TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Tính chuyên nghiệp, tinh thần, thái độ phục vụ, văn hoá giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức của bộ máy Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở là nhân tố quyết định việc cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Để thực hiện các mục tiêu này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, TP Cà Mau, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn xem công tác kiểm soát TTHC, thực thi hiệu quả TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục và lâu dài trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của từng cơ quan, đơn vị.

Muốn thực hiện được điều này, trước mắt phải xem năm 2013 là năm thực hiện mục tiêu “Năm kỷ cương hành chính” với phương châm: “Thể chế có chất lượng cao, với TTHC đơn giản, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình đầy đủ sẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí; góp phần nâng cao sức cạnh tranh tổng thể các thế mạnh kinh tế của tỉnh; kiên quyết loại bỏ các thủ tục không cần thiết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức hành chính trong thực thi công vụ và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu”.

Để đạt được mục đích và các yêu cầu này, UBND tỉnh ban hành “Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2013” với nhiều nội dung cụ thể: rà soát, thống kê, công bố công khai TTHC; củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động của đơn vị kiểm soát TTHC tỉnh và cán bộ đầu mối của tỉnh; dự thảo và cho ý kiến về quy định TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành; xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính…

Theo kế hoạch này, một số lĩnh vực và thủ tục thực hiện sau đây phải được công bố bằng sơ đồ hoá: lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản; thu hồi đất, giao đất thực hiện việc đầu tư; cấp giấy chứng nhận đầu tư… Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Xây dựng, UBND cấp huyện và các ngành liên quan sẽ nghiên cứu xây dựng sơ đồ này trình UBND tỉnh phê duyệt và công bố công khai cho người dân, doanh nghiệp biết.

Trước ngày 15/3, thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã phải ban hành văn bản quy định các tiêu chí phù hợp để thực hiện mục tiêu “Năm kỷ cương hành chính”. Thường xuyên kiểm tra, khắc phục ngay tình trạng tự đặt ra TTHC ngoài các TTHC đã được công bố trong bộ TTHC do UBND tỉnh ban hành./.

D. Linh

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
• Điểm báo Cà Mau cuối tuần - (06/08/2013)
• Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất sửa đổi Hiến pháp năm 1992 - (08/03/2013)
• Lơ xe buýt đánh tài xế xe ôm - (07/03/2013)
• Một ngày bắt 2 vụ ma tuý - (07/03/2013)
• Đang ngủ gặp yêu râu xanh - (07/03/2013)
• Chết người chưa rõ nguyên nhân - (07/03/2013)
• Trọng thương do truy đuổi cướp - (07/03/2013)
• Khắp nơi trong tỉnh - (07/03/2013)
• Triển khai nhiệm vụ các thành viên tổ giúp việc thường trực HĐND và UBND tỉnh - (07/03/2013)
• Sacombank Cà Mau khánh thành trụ sở mới - (07/03/2013)


PHÓNG SỰ ẢNH
Gốm sứ Minh Long   Ấm Chén Minh Long   Ly Thủy tinh Ocean   in hình lên ly