Thứ sáu, ngày 09/12/2016
  Liên hệ Sơ đổ Giới thiệu
XÃ HỘI
Bước tiến mới trong cải cách hành chính
Cập nhật ngày: 26/04/2013 08:27:44

Cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước là hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ ngày càng cao nhu cầu, lợi ích của nhân dân. Sau 5 năm phấn đấu thực hiện Nghị quyết số 17 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X), Cà Mau đạt được nhiều thành tựu quan trọng về CCHC.

Đến thời điểm này, có 18/18 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 9/9 đơn vị cấp huyện, thành phố và 101/101 đơn vị cấp xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Điểm nhấn

Theo đó, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị từng bước được nâng lên. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn tại các đơn vị cấp tỉnh đạt trên 95%, cấp huyện và cấp xã đạt trên 90%.

Trong đó, có nhiều thủ tục được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định, như: thủ tục công nhận thành lập hội, đổi giấy phép lái xe, đăng ký kinh doanh, cấp phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký kết hôn, khai sinh…

Từ kết quả này góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, củng cố lòng tin của người dân đối với cơ quan hành chính Nhà nước.

 
 Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. (Trong ảnh: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đơn vị phường 7, TP Cà Mau, trong giờ làm việc).
Ông Lê Hoàng Bé, Giám đốc Sở Nội vụ, thông tin: “Thời gian qua, tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tập trung thống nhất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố.

Theo đó, các lĩnh vực đăng ký đất đai, đăng ký kinh doanh… trước đây thực hiện tại cơ quan chuyên môn thì nay được giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, thành phố. Hiện nay, tỉnh đang chuẩn bị triển khai thí điểm thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND TP Cà Mau và UBND huyện Cái Nước đến năm 2015”.

Xác định chất lượng nguồn nhân lực quyết định căn bản kết quả CCHC nên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2012-2015 và đến năm 2020.

Riêng hằng năm tỉnh đều xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương. Kết quả, 5 năm qua đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn 1.467 cán bộ. Trong đó, có 300 cán bộ sau đại học, trình độ chính trị từ trung cấp trở lên 1.822 cán bộ, bồi dưỡng về quản lý Nhà nước 1.582 cán bộ.

Theo số liệu thống kê, trình độ cán bộ, công chức các cấp trong tỉnh có sự tiến bộ vượt trội. Cụ thể, năm 2008 cán bộ quản lý cấp huyện, tỉnh đạt chuẩn trình độ là 213 người, đến cuối năm 2012 tăng lên 608 người.

Tương tự, số cán bộ cấp xã đạt chuẩn vào năm 2008 là 391 người, đã tăng lên 626 người vào cuối năm 2012. Đáng phấn khởi là số cán bộ cấp xã chưa đạt chuẩn về văn hoá giảm đáng kể, từ 165 cán bộ vào năm 2008 giảm còn 27 cán bộ vào cuối năm 2012.

Công tác thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức được quan tâm tổ chức, thực hiện, bảo đảm tuyển dụng người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo cơ cấu, tiêu chuẩn của từng ngạch. Có 4.154 người thi tuyển, xét tuyển bổ sung vào các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Song song đó, chính sách tinh giản biên chế được thực hiện nghiêm túc, có 720 cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc hưởng chính sách một lần.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Cấp uỷ các cấp chỉ đạo UBND cùng cấp đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính, trang bị máy, thiết bị tin học cho các phòng, ban, bộ phận chuyên môn bảo đảm thông suốt trong quá trình hoạt động.

Thực hiện tốt việc kết nối mạng nội bộ và trang thông tin điện tử. Tỉnh phê duyệt dự án đầu tư phần mềm quản lý hồ sơ công việc liên thông giai đoạn I cho 31 đơn vị với số tiền 3,5 tỷ đồng và đang triển khai giai đoạn II cho 87 đơn vị thuộc các cơ quan Đảng, mặt trận, đoàn thể, hội đặc thù cấp tỉnh và huyện.

Tính đến cuối năm 2012, có 100% cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện có trang thông tin điện tử và triển khai sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ liên thông (VIC), tổ chức 62 lớp tập huấn sử dụng phần mềm VIC cho 1.057 cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, việc trao đổi các loại văn bản trong nội bộ được đa số cơ quan, đơn vị thực hiện bằng phần mềm VIC; các dịch vụ hành chính công được cung cấp trên môi trường mạng.

Điều đáng phấn khởi là hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hội nghị trực tuyến của tỉnh được đầu tư và đưa vào sử dụng từ năm 2011. Với quy mô 2 điểm trung tâm đặt tại Văn phòng UBND tỉnh và 9 điểm cầu đặt tại UBND các huyện, thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức các cuộc họp, hội nghị của các cấp, các ngành, góp phần tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại cho cán bộ, công chức, viên chức.

Kết quả đạt được từ công tác CCHC là đáng ghi nhận, song vẫn còn tồn tại những khó khăn, hạn chế. Một số cấp uỷ Đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức công tác CCHC. Trình độ, năng lực của cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ CCHC còn hạn chế. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hiện đang sụt giảm.

Tinh thần, trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của một bộ phận cán bộ chưa cao. Ứng dụng công nghệ thông tin, phòng làm việc, trang thiết bị chưa bảo đảm theo quy định. Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin của một số cơ quan, đơn vị hoạt động chưa thật sự hiệu quả.

Từ khó khăn, hạn chế này, Tỉnh uỷ (khoá XIV) đề ra 7 nhóm giải pháp. Đó là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 17 của Ban Chấp hành Trung ương và Chương trình số 16 của Tỉnh uỷ (khoá XIII) về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước.

Tăng cường các giải pháp chỉ đạo, điều hành, giám sát, kiểm tra… đối với công tác CCHC. Nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước.

Cải cách tổ chức bộ máy theo hướng phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, đẩy mạnh việc phân cấp quản lý.

Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Đề án chức danh công việc, vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Quan tâm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước./.

Bài và ảnh: Đỗ Chí Công

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
• Xẻo Trê chuyển mình  - (28/04/2013)
• Bồi dưỡng tình cảm cội nguồn, dân tộc - (24/04/2013)
• Dự thảo Hiến phảp 1992: Nhiều vấn đề cần sửa đổi, bổ sung - (24/04/2013)
• Gói vốn ưu đãi cho hộ cận nghèo: Mở hướng để thoát nghèo - (24/04/2013)
• Mùa ăn cơm đứng giữa trời  - (22/04/2013)
• Đổi đời cho cư dân “xóm rác”  - (21/04/2013)
• Điệp khúc mưa đầu mùa - (21/04/2013)
• Chị Trần Thị Láng: Hơn 10 năm âm thầm làm việc thiện - (21/04/2013)
• Làng nghề đan lờ, lọp: Tạo thu nhập ổn định cho lao động nông thôn - (19/04/2013)
• Nguy cơ bùng phát cúm A/H5N1 trên chim yến - (19/04/2013)


PHÓNG SỰ ẢNH
Gốm sứ Minh Long   Ấm Chén Minh Long   Ly Thủy tinh Ocean   in hình lên ly