Thứ sáu, ngày 09/12/2016
  Liên hệ Sơ đổ Giới thiệu
VĂN HOÁ - XÃ HỘI
Bảo hiểm xã hội Cà Mau: Nơi gởi gắm niềm tin
Cập nhật ngày: 07/02/2010

Dù là tỉnh khó khăn so với cả nước, nhưng gần 15 năm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau (BHXH) luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe cho người dân trong tỉnh.  

Những ngày đầu mới thành lập, Bảo hiểm xã hội tỉnh Minh Hải (nay là Cà Mau), toàn hệ thống BHXH tỉnh có 5 phòng nghiệp vụ, 7 đơn vị BHXH huyện, thành phố và chỉ có 47 cán bộ, công chức. Tại văn phòng BHXH tỉnh có 13 người, kể cả nhân viên phục vụ, phương tiện làm việc chủ yếu là thủ công.

Nâng cao trình độ nghiệp vụ

 
Nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được mổ mắt miễn phí.                     Ảnh: ĐỨC TOÀN
Đến nay, toàn hệ thống BHXH tỉnh có 9 phòng nghiệp vụ, 9 BHXH huyện, thành phố trực thuộc với 145 công chức, viên chức. Trong đó, tại BHXH tỉnh có 66 người, các huyện, thành phố 79 người, hầu hết là đội ngũ trẻ, năng động, sáng tạo; trên 90% công chức, viên chức có trình độ đại học. Mỗi công chức, viên chức đều ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong quản lý, xử lý nghiệp vụ hằng ngày.

Trong số 145 công chức, viên chức có trên 40% là đảng viên. BHXH huyện, thành phố đều có chi bộ Đảng. Gần 15 năm qua, BHXH luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, 10 năm liên tục được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Chi bộ BHXH (nay là Đảng bộ), công đoàn cơ sở, chi đoàn thanh niên liên tục được Đảng ủy Dân Chính Đảng, Liên đoàn lao động tỉnh và Đoàn cấp trên công nhận là đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Từ nhận thức tốt về ý nghĩa, tầm quan trọng, tính nhân văn sâu sắc, vì mục đích an sinh xã hội của chính sách BHXH, BHYT thông qua công tác tuyên truyền và cải tiến lề lối, phương pháp phục vụ của BHXH tỉnh, những năm qua số lượt người tham gia BHXH, BHYT ngày càng tăng. Năm 1996, sau một năm triển khai thực hiện, toàn tỉnh Minh Hải chỉ có 19.824 người tham gia BHXH với số tiền thu được 3,2 tỷ đồng, chi các chế độ bảo hiểm xã hội 3,3 tỷ đồng. Năm 1998, BHXH tích cực tuyên truyền vận động nâng số người tham gia BHXH lên 27.463 người với số thu 17,8 tỷ đồng, chi 14,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, số người tham gia BHXH chủ yếu là khu vực Nhà nước, chỉ có 14 đơn vị với 369 người ở khu vực ngoài quốc doanh. Tình trạng nợ đọng tiền BHXH còn nhiều, phần lớn doanh nghiệp chưa thật sự quan tâm thực hiện chính sách BHXH cho người lao động.

Đến năm 2003, sau khi chuyển BHYT sang BHXH quản lý thì số người tham gia BHXH, BHYT tăng lên 116.490 người (chiếm 9,6% dân số và 14% so với số người trong độ tuổi lao động), số thu 61 tỷ đồng, chi 35,5 tỷ đồng. Năm 2009, số người tham gia đạt con số gần 500.000 người, chiếm khoảng 42% dân số; vừa tham gia BHXH, BHYT 49.593 người, trong đó có 225 đơn vị kinh tế ngoài khu vực Nhà nước đóng BHXH, BHYT bắt buộc cho 16.865 lao động. Thu BHXH, BHYT 283 tỷ đồng, chi các chế độ BHXH, BHYT với số tiền 236 tỷ đồng.

Bám sát định hướng, vượt qua khó khăn

 
Người lao động được kiểm tra sức khỏe và hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định.
 Ảnh: PHƯƠNG VY
Những năm gần đây, BHXH đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác quản lý, xử lý nghiệp vụ và thực hiện cơ chế một cửa để giao dịch trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Đến nay, trên 10 chương trình phần mềm tin học đã được ứng dụng có hiệu quả từ tỉnh đến huyện. BHXH đã cơ bản hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu người lao động và nhân dân tham gia BHXH, BHYT. Việc thẩm định hồ sơ, giải quyết hưởng chế độ BHXH cũng như quản lý những người sẽ được giải quyết hưởng, đang hưởng thường xuyên đã được thực hiện theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông trong thời gian tới.

Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân, thực hiện BHXH cho mọi người lao động luôn phụ thuộc vào tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong khi Luật BHXH, BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện vẫn còn thiếu tính đồng bộ, sự quan tâm lãnh đạo thực hiện chính sách này ở một số cấp ủy, chính quyền chưa cao. Hiện tượng vi phạm pháp luật BHXH, BHYT còn nhiều nhưng chưa được các ngành chức năng quan tâm xử lý nghiêm. Do đó, số người tham gia bảo hiểm thời gian qua tuy có tăng song vẫn còn thiếu nhiều lao động thuộc diện tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, chưa được người sử dụng lao động quan tâm đóng bảo hiểm cho họ. Điều đó đã làm ảnh hưởng đến việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Để giải quyết những khó khăn trên, nhằm chăm lo tốt chính sách an sinh xã hội trong thời gian tới, BHXH tỉnh luôn bám sát định hướng phát triển sự nghiệp BHXH, BHYT của Đảng, Nhà nước và BHXH Việt Nam. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống BHXH trong tỉnh, không ngừng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tư tưởng, đạo đức, phẩm chất chính trị của đội ngũ công chức, viên chức BHXH. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học, hiện đại hóa công tác chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện tốt cải cách hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong mọi hoạt động nghiệp vụ.

Qua gần 15 năm phấn đấu và trưởng thành, BHXH tỉnh Cà Mau đã đóng góp tích cực trong việc đưa chính sách BHXH, BHYT - một trong những chính sách an sinh xã hội có tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, thật sự đi vào cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, từng bước ổn định, nâng cao đời sống, sức khỏe của người lao động và nhân dân trong tỉnh./.

Trịnh Trung Kiên

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
• Phác thảo chân dung thế hệ vàng - (22/02/2010)
• Khát vọng giữa biển khơi - (21/02/2010)
• Tiếp sức thực hiện “Nhịp cầu mơ ước” - (16/02/2010)
• Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể - (13/02/2010)
• Hướng về Đại lễ quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội
Sắc xuân hồ Hoàn Kiếm
 - (05/02/2010)
• Vật gia bảo - (05/02/2010)
• Cuộc liên hoan nhiều ấn tượng - (05/02/2010)
• Những tấm lòng vàng mở lối xuân sang - (04/02/2010)
• Tạo chuyển biến lớn từ phong trào  - (04/02/2010)
• Thanh niên Đầm Dơi với mùa xuân dâng Đảng - (03/02/2010)


PHÓNG SỰ ẢNH
Gốm sứ Minh Long   Ấm Chén Minh Long   Ly Thủy tinh Ocean   in hình lên ly