ĐT: (0290) 383 1066 - 383 3905
Thứ sáu, 22-9-23 11:45:31

Nhọc nhằn quy hoạch và quản lý đất đai - Bài 3: Hụt hơi chạy theo quy hoạch

Báo Cà Mau (CMO) Theo tiến trình phát triển nhanh của kinh tế - xã hội mang tính hội nhập toàn diện, xu hướng quy hoạch chuyển mục đích đất từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp luôn theo chiều hướng tăng nhanh qua các năm, đây là thực tế tất yếu. Tuy nhiên, theo thông tin từ các địa phương, tất cả đều không đạt theo quy hoạch và đang có dấu hiệu "hụt hơi".

Đạt thấp và rất thấp so với quy hoạch

Tại huyện Ngọc Hiển, quy hoạch sử dụng nhóm đất phi nông nghiệp trên địa bàn được duyệt đến năm 2020 là 6.468,00 ha, kết quả thực hiện là 5.979,35 ha, thấp hơn 488,65 ha, đạt 92,45% so với quy hoạch. “Nguyên nhân là do tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2016-2020 chậm hơn so với mục tiêu ban đầu, làm ảnh hưởng đến khả năng thu hút vốn đầu tư triển khai thực hiện các công trình, dự án, nhất là các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng về giao thông, thuỷ lợi, năng lượng, văn hoá, y tế, giáo dục, thể dục thể thao...”, ông Trần Hoàng Lạc, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển, nhìn nhận thực tế.

Diện tích cây rừng trên diện tích rừng gắn với nuôi tôm rất khó kiểm soát. Dù trên giấy tờ là đất rừng, nhưng hiện trạng thì cây rừng đã mất đi rất nhiều. (Ảnh chụp ở xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, năm 2021).

Tại TP Cà Mau, nhóm đất phi nông nghiệp đã thực hiện được 3.943,02 ha trên diện tích được duyệt 6.664,56 ha, đạt 59,16%. So với hiện trạng sử dụng đất năm 2015 thì chỉ tiêu đất phi nông nghiệp đã tăng thêm 331,00 ha. Tuy nhiên, vẫn còn 2.721,54 ha quỹ đất cần tăng thêm để đạt chỉ tiêu quy hoạch đề ra. Trong đó, các chỉ tiêu thuộc nhóm đất phi nông nghiệp thực hiện đạt tỷ lệ thấp, có 21/37 chỉ tiêu sử dụng đất đạt dưới 50%. Điển hình là đất cụm công nghiệp thực hiện chưa đạt, đất thương mại dịch vụ đạt 25,99%; đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đạt 48,16%; đất giao thông thực hiện đạt 39,57%; đất cơ sở văn hoá thực hiện đạt 41,94%...

“Nguyên nhân chính là do các dự án được bố trí thực hiện cho từng chỉ tiêu sử dụng đất vẫn chưa thực hiện hoàn thành”, ông Bùi Tứ Hải, Phó chủ tịch UBND TP Cà Mau, cho biết.

Tại huyện Thới Bình, phần lớn diện tích đất tự nhiên ở đây là đất nông nghiệp, nên việc chuyển diện tích đất sang phi nông nghiệp cũng còn nhiều hạn chế. Theo báo cáo của địa phương này, giai đoạn 2016-2020, Thới Bình chuyển mục đích đất thấp hơn 231,01 ha so với diện tích cần chuyển mục đích sử dụng đất theo điều chỉnh quy hoạch được duyệt, tỷ lệ thực hiện đạt 34,97%. Trong đó, đất trồng lúa đã thực hiện chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp được 22,70 ha, thấp hơn 95,68 ha so với diện tích cần chuyển mục đích sử dụng đất theo điều chỉnh quy hoạch được duyệt, tỷ lệ thực hiện đạt 19,18%.

Hàng loạt chỉ tiêu chuyển trong nội bộ đất nông nghiệp đạt tỷ lệ rất thấp, đáng chú ý là đất trồng lúa đã thực hiện chuyển mục đích sang đất nuôi thuỷ sản chỉ 17,20 ha, thấp hơn 6.096,28 ha so với diện tích cần chuyển mục đích sử dụng đất theo điều chỉnh quy hoạch được duyệt, tỷ lệ thực hiện đạt 0,28%. Ông Trần Minh Nhân, Phó chủ tịch UBND huyện Thới Bình, cho rằng, nguyên nhân đạt thấp so với quy hoạch là do chưa đủ nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án.

Ở một vài địa phương khác trong tỉnh cũng diễn ra tình trạng tương tự như nêu trên. Đáng chú ý là huyện Đầm Dơi, thực hiện chỉ tiêu nhóm đất phi nông nghiệp 6.228,29 ha/7.333,24 ha, nhưng việc chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp chỉ 14,49 ha/21.143,00 ha (0,07%); chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp rất thấp, chỉ 2,01 ha/35.630 ha (0,01%). Hay như ở huyện Năm Căn, thực hiện chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 582,07 ha/1.853,44 ha (31,40%)…

Con số vừa được tỉnh công bố cũng đã khẳng định kết quả thực hiện quy hoạch đối với một số loại đất trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ thấp so với quy hoạch được duyệt. Cụ thể, đến năm 2020, đất trồng lúa thực hiện thấp hơn quy hoạch được duyệt là 21.880 ha, đất trồng cây lâu năm là trên 3.300 ha, đất khu công nghiệp 773 ha, đất phát triển hạ tầng giao thông trên 7.700 ha, đất ở tại đô thị trên ngàn héc-ta… Thực tế này kéo theo việc chuyển mục đích sử dụng đất đạt tương đối thấp so với kế hoạch đề ra. Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp chỉ đạt 54,25% (7.574 ha/13.961 ha); chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp chỉ đạt 25,81% (28.276 ha/109.546 ha); đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở đạt 67,77% (53 ha/78 ha).

Nhiều diện tích đất lúa đã bị người dân tự ý chuyển sang mục đích khác, nhưng trên giấy tờ vẫn thể hiện là đất lúa. (Ảnh chụp ở xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, năm 2021).

Chưa được kiểm kê đúng như hiện trạng

Từ những con số nêu trên cho thấy, công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự báo nhu cầu sử dụng đất của một số ngành, lĩnh vực vượt khả năng đầu tư, chưa đồng bộ. Từ đó, kết quả thực hiện một số chỉ tiêu sử dụng đất chênh lệch nhiều so với quy hoạch, kế hoạch được duyệt.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên thì lại ngược với những con số thống kê nêu trên, bởi vấn đề chỉ là chưa chuyển trên giấy tờ, chứ người sản xuất đã chuyển từ lâu. Cụ thể, nhiều diện tích đất trồng lúa, đất rừng sản xuất kém hiệu quả đã chuyển sang nuôi thuỷ sản từ nhiều năm qua nhưng chưa được kiểm kê, thống kê đúng theo hiện trạng sử dụng theo Báo cáo số 293/BC-UBND, ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh về giải trình bổ sung một số nội dung của báo cáo đề xuất giải quyết những khó khăn, tồn tại về quản lý, sử dụng đất của tỉnh Cà Mau.

Theo thống kê đất đai năm 2020, đất trồng lúa khác (lúa - tôm) là 56.766 ha, thực tế chỉ còn thực hiện khoảng 35.000 ha. Hơn 21.766 ha do không thể trồng lúa nên người dân đã chuyển sang nuôi thuỷ sản. Đất rừng sản xuất là 91.675 ha, trên thực tế có 7.148 ha người dân đã chuyển sang nuôi thuỷ sản từ nhiều năm qua, nhưng vẫn thống kê là đất rừng sản xuất dù không còn khả năng khôi phục lại rừng. Trong một báo cáo vào đầu năm 2021 của huyện U Minh về tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 có nêu “Một số chủ rừng, UBND các xã chưa thực sự quan tâm nhiều đến công tác phát triển rừng, đăc biệt là trồng rừng sau khai thác (theo thống kê trên địa bàn huyện diện tích khai thác chưa trồng lại rừng còn 346,7 ha); diện tích này hiện nay các chủ rừng đa số đều sử dụng sang mục đích khác”.

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở NN&PTNT; Sở Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh; UBND các huyện: U Minh, Trần Văn Thời, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật.

Trong đó, đề nghị phối hợp cùng Bộ NN&PTNT hoàn thiện Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chú ý rà soát, đề xuất biện pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quy hoạch lâm nghiệp đã qua. Đồng thời, đề xuất điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp vừa đáp ứng yêu cầu quản lý chặt chẽ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất để bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

 

Trần Nguyên

BÀI 4: VI PHẠM KÉO DÀI

 

Nghị định mở đường cho hoạt động ở cơ sở

Kể từ ngày 1/8/2023, Nghị định số 33/2023 về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố có hiệu lực thi hành. Từ đó, HÐND tỉnh Cà Mau sẽ hiện thực hoá bằng những nghị quyết cụ thể theo tình hình thực tế tại địa phương. Ðây là điều kiện để cải thiện, nâng cao chế độ, chính sách cho cán bộ cơ sở, nhất là thu hút và sử dụng nguồn nhân lực này.

Dân quân tự vệ rộng khắp - vững mạnh - Bài cuối: Gắn bó máu thịt với dân

(CMO) Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) còn tích cực phát triển kinh tế, hỗ trợ người dân trong sản xuất, luôn là lực lượng có mặt kịp thời mỗi khi Nhân dân cần.

Dân quân tự vệ rộng khắp - vững mạnh

(CMO) Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác. Trong thời bình, DQTV là lực lượng nòng cốt, có nhiệm vụ vừa lao động sản xuất, vừa đóng vai trò xung kích trong bảo vệ sản xuất; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, địch hoạ và các sự cố nghiêm trọng khác. Ðồng thời, phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở; tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh, toàn diện, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ địa phương ngày càng vững chắc. Ở biên giới, biển, đảo, DQTV phối hợp với Bộ đội Biên phòng giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh biên giới của Tổ quốc.

Nỗi niềm y tế cơ sở - Bài cuối: Giải "bài toán" khó

(CMO) “Do không có kinh phí bảo trì, bảo dưỡng từ các dự án, nguồn ngân sách đầu tư còn hạn chế trong nhiều năm qua, nhất là 2 năm vừa qua tỉnh Cà Mau tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, nên việc đầu tư sửa chữa, mua sắm trang thiết bị ngành y rất hạn chế”, Bác sĩ Vương Hữu Tiến, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, trao đổi cùng phóng viên báo Cà Mau.

Nỗi niềm y tế cơ sở

(CMO) Hiện tại, hầu hết trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, việc chăm sóc sức khoẻ ngay tại tuyến xã hiện vẫn còn nhiều khó khăn, do tình trạng cơ sở vật chất đã xuống cấp, thiết bị hư hỏng, cần được thay mới. Các trạm y tế đã báo cáo thực trạng, cũng như kiến nghị, đề xuất xin được cấp mới thiết bị nhưng ngành chức năng vẫn chưa đáp ứng được.

Những người mở đường - Bài cuối: Xóm “nhà không cửa” đỏ lửa làng nghề

(CMO) Ngay phía trước cổng Khu Du lịch Mũi Cà Mau, du khách thường chọn ghé dãy hàng quán tươm tất, bày đầy ắp các đặc sản địa phương. Cách đây chưa bao lâu, nơi đây chính là một phần của xóm “nhà không cửa”, nét văn hoá thời mở đất, lập làng mà nhiều người đã được nghe hoặc biết đến. Còn người tại chỗ hay gọi đó là “khu 67 hộ”, nay là khu tái định cư gắn với việc sắp xếp, phát triển làng nghề truyền thống để ổn định sinh kế, phát triển du lịch.

Những người mở đường - Bài 2: Bí thư chi bộ tiên phong

(CMO) Từ một làng xóm heo hút, ấp Cồn Mũi giờ đây đã trở thành lựa chọn không thể bỏ qua của du khách, khi muốn trải nghiệm loại hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng ở Mũi Cà Mau. Chính Bí thư Chi bộ ấp Cồn Mũi là người "mở đường" cho loại hình du lịch mới trên vùng đất này.

Những người mở đường

(CMO) Nếu so với cách đây khoảng 10 năm, du lịch Mũi Cà Mau đã có cuộc “lột xác” đầy ấn tượng. Cái khác biệt không chỉ đến từ các công trình mới, các sản phẩm du lịch mới, mà đến từ tâm thế và cách thức làm du lịch của cư dân. Du lịch với bà con nơi đây không đơn thuần là nghề mưu sinh, là “cần câu cơm”, mà là sự tự hào, trân quý và hàm ơn với thiên nhiên. Ở đó, có những đảng viên đã đồng hành, gắn bó, tiên phong cống hiến tâm huyết, trí tuệ và niềm đam mê để gìn giữ, lan toả những giá trị riêng có của du lịch Mũi Cà Mau.

Nghệ thuật cải lương đổi mới để phát triển - Bài cuối: Bắt nhịp công nghệ giải trí online

(CMO) Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt giữa các loại hình giải trí, chính nghệ thuật cải lương và những nghệ sĩ cũng phải thay đổi cách làm, cách thể hiện, cách quảng bá... để bắt kịp nhịp sống số.

Nghệ thuật cải lương đổi mới để phát triển - Bài 2: Câu chuyện “khát” và "giữ chân" nghệ sĩ

(CMO) Ðể giữ lửa cho nghệ thuật cải lương, điều cốt yếu chính là nguồn nhân lực. Thế nhưng, công tác đào tạo và giữ chân những nghệ sĩ trẻ tại Ðoàn Cải lương Hương Tràm (Ðoàn Hương Tràm) đang gặp vô vàn khó khăn.